X
קבל הצעת מחיר

נינה בלוג

השפעת זמן טעינת האתר בקידום

כבר זמן מה מדובר במידע רשמי: בחישוב מיקומו של האתר בין תוצאות החיפוש במנוע גוגל, זמן טעינת האתר מהווה פרמטר. זמן טעינת האתר אינו הפרמטר היחיד ואפילו לא העיקרי שבו משתמשת חברת גוגל בחישוב כוחו של האתר להגיע למיקומים הראשונים בתוצאות החיפוש, אולם בשוק התחרותי הקיים באינטרנט על מיקום האתר, כל פרמטר משפיע ויש להתחשב בו כאשר באים לתכנן את האתר.

קיימים גורמים שונים המשפיעים על מהירות טעינת האתר. בין יתר הגורמים המשפיעים על זמן טעינת האתר:מבנה האתר ודרך קידודו ,תשתית האינטרנט ,ספק אינטרנט ,סוג הדפדפן שבשימוש,ספק אחסון האתר ואחסון המדיה באתר רשת האינטרנט פועלת כרשת קורי עכביש המקשרת בין שרתים שונים. על גבי השרתים מאוחסנים אתרים, קבצי המדיה וכל המידע אליו שואפים הגולשים להגיע. הגולשים משתמשים בשלושה רכיבים על מנת להגיע לאתרי האינטרנט: תשתית ,דפדפן וספק אינטרנט

תשתית היא שם כולל לכל רכיבי החומרה המשמשים לצורך קישור לרשת האינטרנט: קווי טלפון, קווי DSL (שבארץ נקראים ADSL) או כבלים, כרטיסי רשת וכרטיסי תקשורת, מודמים, ראוטרים וכל פריט אחר שניתן למשש עם האצבעות.

 הדפדפן הוא תוכנה שמאפשרת גלישה באתרים השונים. האתר שולח את המידע באמצעות שפה מיוחדת (פרוטוקול) שהדפדפן מכיר, והדפדפן מתרגם שפה זו למילים, צבעים, תמונות, קול וקישורים.

ספקית האינטרנט היא חברה המפעילה שרתים מיוחדים שמאפשרים למשתמש הקצה (הגולש) להתחבר אל רשת האינטרנט. החיבור אל רשת האינטרנט עובר תמיד על גבי התשתית, באמצעות הדפדפן אל ספק האינטרנט ורק משם אל יתר השרתים המרכיבים את רשת האינטרנט. כל מידע שנשלח ומגיע אל הגולש עובר דרך שרתי ספק האינטרנט.

גם האתר המהיר ביותר שמאוחסן על שרת אחסון אתרים מהיר במיוחד יהיה אטי אם ספק האינטרנט אינו מאפשר מעבר מהיר של נתונים אל הגולש. גם תשתית יכולה לחבל במהירות הגלישה ואף לדפדפנים שונים ישנה השפעה על מהירות תרגום הפרוטוקול.

השפעת מבנה האתר על זמן טעינת האתר

 ספק האינטרנט, הדפדפן ותשתית הגולש משפיעים כולם על מהירות טעינת האתר מכיוונו של הגולש, אולם גם אתר המאוחסן על שרת איטי או אתר אשר אינו בנוי כהלכה מבחינת הקוד באמצעותו הוא פותח, משפיעים רבות על קצב טעינת האתר.

בניית אתר נכונה תקפיד על שימוש בכללים שונים בכתיבת הקוד המיועדים לייעול קריאתו ותרגומו של האתר על ידי הדפדפנים השונים.

מהירות ספק האינטרנט של בונה האתרים תשפיע על הזמן שיידרש לבונה האתרים להעלות את האתר שבנה אל שרת האחסון, אולם לא תשפיע על מהירות האתר כיוון שהגולש אינו מוריד את הנתונים מהאתר באמצעות ספק האינטרנט של בונה האתרים אלא באמצעות ספק אחר – של הגולש.

מהירות טעינת האתר בחישוביה של גוגל

 בוני אתרים יכולים לעשות שינוים במבנה האתר ובתשתית עליה האתר מאוחסן אולם אינם יכולים לקבוע באיזה ספק אינטרנט ישתמש הגולש. מנקודת מבטו של בונה ומקדם האתרים, התחומים עליהם הוא אחראי על מנת לודא כי האתר יטען במהירות היא בניית האתר על פי כללי קוד התומכים בטעינה מהירה והעלאתם על שרתי איחסון אתרים ושרתי מדיה שמספקים את התשתית המהירה והמתאימה ביותר. הימנעות משימוש בקבצי מדיה כבדים יכולה להאיץ את זמן טעינת האתר, במיוחד עבור ספקי אינטרנט אטים שאינם משתמשים בתשתית תומכת, אולם אלו הולכים ונעלמים מן העולם.

אם ברצונו של הגולש להאיץ את זמן טעינת האתרים הוא יכול לעבור לספק אינטרנט, תשתית או דפדפן אשר מספקים תעבורת מידע מהירה יותר או תרגום יעיל יותר, אולם האצה זו לא תבוא לידי ביטוי בכל הנוגע לקידום אתרים בגוגל.